ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 12 april 2022

Deze website (Collective202study.com) is bedoeld om mogelijke deelnemers te identificeren voor een medisch-wetenschappelijk onderzoek (COLLECTiVE202) waarin een onderzoeksmiddel voor colitis ulcerosa wordt geëvalueerd, dat VE202 wordt genoemd. Met ‘gebruiker’ of ‘u’ wordt verwezen naar personen die de website raadplegen. De sponsor van het onderzoek en deze website is Vedanta Biosciences, Inc., een biotechnologiebedrijf met zijn officiële adres te 19 Blackstone Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, VS. Met ‘ons’ en ‘onze of ‘we’ en ‘wij’ wordt verwezen naar Vedanta Biosciences.

Gebruikers van deze website kunnen criteria bekijken als onderdeel van een zelfbeoordeling om te bepalen of ze in aanmerking komen voor deelname aan het COLLECTiVE202-onderzoek. Gebruikers die denken dat ze mogelijk in aanmerking komen, wordt de mogelijkheid geboden om contact op te nemen met een vermeld onderzoekscentrum voor meer informatie over mogelijke deelname aan het onderzoek. Het onderzoekscentrum neemt op basis van de medische voorgeschiedenis van de gebruiker, tests en andere informatie een definitieve beslissing of de gebruiker al dan niet in aanmerking komt en toestemming krijgt voor deelname aan het onderzoek. Als aan de eisen van de zelfbeoordeling is voldaan, betekent dit NIET dat een gebruiker in aanmerking komt en toestemming krijgt voor deelname aan het onderzoek.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Uw gebruik van de website leidt NIET tot een rechtsverhouding, contractueel of anderszins, tussen ons of een onderzoekscentrum en u, of tussen de sponsor en u of een andere gebruiker. Uw gebruik van de website en beslissing om contact op te nemen met een vermeld onderzoekscentrum is vrijwillig en zonder verplichting.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT BIEDEN WE GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN EVENTUELE AANGEBODEN DIENSTEN. DE WEBSITE, DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN EVENTUELE DIENSTEN WORDEN DAN OOK ‘AS IS’, ZONDER ENIGE GARANTIES, AANGEBODEN EN DOOR DE GEBRUIKER AANVAARD. ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EVENTUELE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN SPECIFIEK UITGESLOTEN EN AFGEWEZEN. WE GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE, DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN EVENTUELE DIENSTEN AAN DE EISEN VAN GEBRUIKERS VOLDOEN, ZONDER ONDERBREKINGEN WERKEN, VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF VOLLEDIG VEILIG ZIJN, OF DAT ER GEEN STORINGEN WORDEN VASTGESTELD EN VERHOLPEN. WE WIJZEN SPECIFIEK ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF KWALITEIT VAN DE WEBSITE, DE INFORMATIE OP DE WEBSITE OF EVENTUELE AANGEBODEN DIENSTEN.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele derden die verbonden zijn aan de website, de informatie op de website of eventuele aangeboden diensten, inclusief maar niet beperkt tot de vermelde onderzoekscentra, die onafhankelijke aannemers zijn en buiten ons beheer en onze controle vallen.

We zijn niet jegens de gebruiker of eventuele derden aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of -kosten, indirecte, punitieve, bijzondere, exemplarische of incidentele schade of kosten, of enige schade of kosten die voortvloeien uit een verlies van verwachte winst, bedrijfsonderbreking, verlies van gebruik, verlies van inkomsten, corruptie van gegevens, verlies van goodwill, kapitaalkosten, verlies van of schade aan eigendommen of apparatuur, en verlies van reputatie of alle andere vergelijkbare schade of verliezen, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad, wegens productaansprakelijkheid (inclusief nalatigheid of strikte aansprakelijkheid), of anderszins in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van de website, de informatie op de website en eventuele aangeboden diensten, zelfs als we zijn gewezen op de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade of kosten.

Omdat gebruikers zich niet op de website registreren of anderszins hun naam bekendmaken, worden er geen persoonsgegevens van gebruikers, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, bewaard, verzameld of gedeeld. Gebruikers raadplegen de zelfbeoordelingscriteria anoniem. De keuze om contact op te nemen met een vermeld onderzoekscentrum ligt uitsluitend bij de individuele gebruiker, en de website verstrekt geen identificerende of andere gegevens over een gebruiker aan onderzoekscentra of andere derden. We verzamelen geen gegevens waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De website kan links bevatten naar derden, zoals de onderzoekscentra. We beheren de websites van deze derden niet en hebben hier geen controle over. Indien u uw persoonsgegevens verstrekt op deze gelinkte websites, vallen deze persoonsgegevens onder het privacybeleid en/of het toepasselijke recht van deze websites. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of enig verlies die of dat is of zou zijn veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op de inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen op of verkrijgbaar via deze gelinkte websites.

Om de goede werking en doeltreffendheid van de website te garanderen, verzamelen we bepaalde beperkte analytische gegevens die geen persoonsgegevens of identificerende gegevens over gebruikers bevatten, zoals IP-adres, verwijzende URL (indien van toepassing), locatie op plaatsniveau, browser en besturingssysteem, en gebruiken we analytische diensten zoals Google Analytics, die een reeks cookies gebruiken om gegevens te verzamelen en inzicht te geven in statistieken over het gebruik van de website zonder dat bezoekers persoonlijk worden geïdentificeerd, en die we uitsluitend gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt hier kiezen om het gebruik van cookies door Google Analytics te weigeren. De website volgt gebruikers die in hun browser ‘Do-Not-Track’-signalen hebben ingeschakeld, ook niet anderszins.

We hanteren fysieke, technische en administratieve procedures om de gegevens die we verzamelen te beschermen. Geen enkele website is echter 100% veilig. We kunnen de veiligheid van eventuele informatie die u naar de diensten of naar ons verzendt niet garanderen en u verzendt dergelijke informatie op uw eigen risico.

We verzamelen of vragen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van gebruikers, inclusief kinderen onder de dertien (13) jaar.

We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te herzien. De laatste datum waarop deze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid zijn herzien, is hierboven vermeld.

Op de website, de informatie op deze website, eventuele aangeboden diensten, deze Algemene voorwaarden en dit Privacybeleid is het recht van de staat Massachusetts van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels van die staat.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via 857-706-1427 of stuur een e-mail naar legal@vedanta.com.