SĄLYGOS IR PRIVATUMO NUOSTATOS

Galioja nuo: 2022 m. balandžio 12 d.

Ši svetainė (Collective202study.com) skirta registruoti galimus dalyvius klinikiniam tyrimui (COLLECTIVE202), kuriame vertinamas tiriamasis vaistas VE202 nuo opinio kolito. „Naudotojas“ arba „jūs“ reiškia asmenis, kurie naudojasi svetaine. Tyrimo ir šios svetainės užsakovas yra biotechnologijų įmonė „Vedanta Biosciences, Inc.“, buveinės adresas 19 Blackstone Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, JAV. „Mes” arba „mūsų“ reiškia „Vedanta Biosciences“.

Svetainės naudotojams siūloma įsivertinus save pagal kriterijus nustatyti, ar jie tinka dalyvauti tyrime COLLECTiVE202. Naudotojams, kurie mano, kad jie tinka dalyvauti, siūloma kreiptis į kurį nors iš nurodytų tyrimo centrų ir gauti daugiau informacijos apie galimą dalyvavimą. Įvertinęs naudotojo ligos istoriją, tyrimų rezultatus ir kitą informaciją, tyrimo centras priims galutinį sprendimą dėl to, ar naudotojas tinka dalyvauti tyrime ir, jei taip, patvirtins jo dalyvavimą. Jei naudotojas atitinka įsivertinimo kriterijus, tai NEREIŠKIA, kad naudotojas tinka dalyvauti ir bus patvirtintas kaip tyrimo dalyvis.

Svetainė skirta tik informacijai. Jums naudojantis svetaine nesukuriamas joks teisinis santykis pagal sutartį ar kitu pagrindu tarp mūsų ar tyrimo centro ir jūsų, arba tarp užsakovo ir jūsų ar kito naudotojo. Šia svetaine naudojatės ir sprendimą kreiptis į nurodytą tyrimo centrą priimate savarankiškai ir be jokio įsipareigojimo.

VISA GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL SVETAINĖS, JOJE PATEIKTOS INFORMACIJOS TIKSLUMO IR IŠSAMUMO BEI BET KOKIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ. TODĖL SVETAINĖ, JOJE PATEIKTA INFORMACIJA IR BET KOKIOS PASLAUGOS YRA TEIKIAMOS IR NAUDOTOJO PRIIMAMOS TOKIOS, KOKIOS YRA, NESUTEIKIANT JOKIŲ GARANTIJŲ. VISOS AIŠKIOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PREKYBAI AR TAM TIKRAM TIKSLUI, YRA SPECIALIAI NEĮTRAUKTOS IR JŲ YRA ATSISAKOMA. MES NEGARANTUOJAME, KAD SVETAINĖ, JOJE PATEIKTA INFORMACIJA AR PASLAUGOS ATITIKS NAUDOTOJO REIKALAVIMUS, BUS TEIKIAMOS BE PERTRŪKIŲ, BUS BE KLAIDŲ, VISIŠKAI SAUGIOS AR KAD VISI NESKLANDUMAI BUS NUSTATYTI IR PATAISYTI. ATSKIRAI ATSISAKOME BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SVETAINĖS, JOJE PATEIKTOS INFORMACIJOS AR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IŠSAMUMĄ, TIKSLUMĄ AR KOKYBĘ IR JOS NEPRISIIMAME.

Mes visiškai nekontroliuojame jokių su svetaine susijusių trečiųjų šalių, įskaitant nurodytus tyrimo centrus, tačiau jais neapsiribojant, svetainėje pateiktos informacijos ir teikiamų paslaugų ir už juos neprisiimame atsakomybės – tai yra nepriklausomi paslaugų teikėjai, kurių mes nevaldome ir nekontroliuojame.

Mes neatsakome naudotojui ir jokioms trečiosioms šalims už pasekminius, netiesioginius, baudinius, specialiuosius, šalutinius nuostolius ar išlaidas, ar už išlaidas ar nuostolius, patirtus dėl numatyto pelno praradimo, verslo veiklos sutrikdymo, negalėjimo naudotis, pajamų praradimo, duomenų sugadinimo, prestižo sumažėjimo, kapitalo kaštų, žalos turtui ar įrangai arba jų praradimo, ir reputacijos praradimo ar už bet kokius kitus panašius nuostolius sutarties, deliktinės atsakomybės, gamintojo atsakomybės (įskaitant dėl neatsargumo arba atsakomybės be kaltės atvejus) pagrindu dėl svetainės naudojimo arba kilusius dėl jo, joje pateiktos informacijos ir bet kokių teikiamų paslaugų, net jei mes buvome įspėti apie tų nuostolių ar išlaidų tikimybę.

Kadangi naudotojai svetainėje nesiregistruoja ir kitaip nenurodo savo vardo ir pavardės, nėra saugomi, renkami ar atskleidžiami jokie naudotojų asmens duomenys, kaip antai, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas. Naudotojai įsivertinimo kriterijus vertina anonimiškai. Sprendimą kreiptis į kurį nors iš nurodytų tyrimo centrų priima tik pats naudotojas, o svetainė neperduoda jokios tapatybę atskleidžiančios ar kitos informacijos apie naudotoją jokiam tyrimo centrui ar jokiai trečiajai šaliai. Mes nerenkame jokios informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti naudotojo tapatybę.

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiąsias šalis, pvz., tyrimo centrus. Mes nevaldome ir nekontroliuojame tų trečiųjų šalių svetainių. Jei jūs perduosite asmens duomenis toms svetainėms, jie bus tvarkomi pagal tų svetainių privatumo nuostatas ir galiojančią teisę. Mes tiesiogiai ar netiesiogiai neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kilusius arba tariamai kilusius jums naudojantis ar remiantis turiniu, reklama, produktais, paslaugomis ar kita medžiaga, pateikta arba pasiekiama iš tų susietų svetainių.

Siekdami užtikrinti sklandų ir efektyvų svetainės veikimą mes renkame tam tikrą ribotos apimties analitinę informaciją, kuri neapima jokių asmens duomenų ar duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti naudotojų tapatybę, pvz., IP adresus, nukreipimo URL (jei yra), buvimo vietą miesto lygmeniu, naršyklę ir operacinę sistemą, taip pat naudojamės analizės paslaugomis, pvz., „Google Analytics“, kuriose naudojami tam tikri slapukai, skirti rinkti informaciją ir pranešti svetainės naudojimo statistiką nenurodant atskirų lankytojų tapatybės, ir kurią mes naudosime tik laikydamiesi galiojančių teisės aktų. Jei norite, čia galite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų naudojimo. Be to, svetainė jokiu kitu būdu neseka naudotojų, kurie pasirinko naršyklės signalus „Do-Not-Track“ (nesekti).

Mes taikome fizines, technines ir administracines procedūras renkamai informacijai saugoti. Tačiau nė viena svetainė nėra absoliučiai saugi, todėl negalime visiškai užtikrinti arba garantuoti jokios jūsų paslaugoms arba mums perduodamos informacijos saugumo, taigi jūs tokią informaciją perduodate savo atsakomybe.

Mes sąmoningai nerenkame duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti naudotojų, įskaitant jaunesnių nei trylikos (13) metų vaikų, duomenų, ir neprašome naudotojų jų teikti.

Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo keisti ir koreguoti šias sąlygas ir privatumo nuostatas. Data, kurią šios sąlygos ir privatumo nuostatos buvo peržiūrėtos paskutinį kartą, nurodyta pirmiau.

Svetainę, joje pateiktą informaciją ir bet kokias paslaugas bei šias sąlygas ir privatumo nuostatas reglamentuoja Masačiusetso valstijos teisės aktai, neatsižvelgiant į valstijos kolizines teisės normas.

Jei turite klausimų ar pastabų apie šias sąlygas ir privatumo nuostatas, kreipkitės telefonu 857-706-1427 arba el. paštu legal@vedantabio.com.