ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В сила от: 12 април 2022 г.

Този уебсайт (Collective202study.com) е предназначен за идентифициране на потенциални участници за клинично изпитване (COLLECTiVE202), чрез което се оценява изпитваното лекарство VE202 за улцерозен колит. „Потребител“ или „Вие“ означава лицата, които посещават уебсайта. Възложителят на изпитването и на този уебсайт е Vedanta Biosciences, Inc., биотехнологична компания със седалище: 19 Blackstone Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, САЩ. „Нас“ или „Ние“ означава Vedanta Biosciences.

На потребителите на този уебсайт са предоставени критерии като част от самостоятелната оценка дали могат да участват в изпитването COLLECTiVE202. Потребителите, които отговарят на изискванията, могат да се свържат с посочена изследователска клиника за допълнителна информация относно възможно участие в изпитването. Въз основа на анамнезата, изследванията и друга информация за потребителя, от клиниката по изпитването ще се направи окончателното определяне дали потребителят отговаря на изискванията и е одобрен за участие в изпитването. Покриването на изискванията от самостоятелната оценка само по себе си НЕ означава, че потребителят отговаря на изискванията и е одобрен за участие в изпитването.

Този уебсайт е направен само с информативна цел. Използването на уебсайта НЕ създава никакви правни взаимоотношения, чрез договор или по друг начин, между нас или изследователската клиника и Вас, или между възложителя и Вас или друг потребител. Използването на уебсайта и решението да се свържете с посочена изследователска клиника е доброволно и без задължения.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЕБСАЙТА, ТОЧНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В НЕГО И КАКВИТО И ДА Е ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ПОРАДИ ТОВА УЕБСАЙТЪТ, ИНФОРМАЦИЯТА В НЕГО И КАКВИТО И ДА Е УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА И ПРИЕМАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ „КАКТО СА“, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ. ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЗРИЧНО СЕ ИЗКЛЮЧВАТ И ОТХВЪРЛЯТ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ, ИНФОРМАЦИЯТА В НЕГО ИЛИ КАКВАТО И ДА Е УСЛУГА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, НЯМА ДА СЪДЪРЖА ГРЕШКИ, ЩЕ Е НАПЪЛНО ЗАЩИТЕН/А ИЛИ ЧЕ ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ОТКРИТИ И КОРИГИРАНИ. НИЕ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ И ОТКАЗВАМЕ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЪЛНОТАТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ КАЧЕСТВОТО НА УЕБСАЙТА, ИНФОРМАЦИЯТА В НЕГО ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ПРЕДОСТАВЯНА УСЛУГА.

Ние не упражняваме контрол върху и не поемаме никаква отговорност за каквито и да е трети страни, свързани с уебсайта, информацията в него или каквито и да е предоставяни услуги, включително, но не само, посочените изследователски клиники, които са независими контрагенти и са извън нашето управление и контрол.

Ние не носим отговорност към потребителя или трети страни за каквито и да е закономерни, косвени, наказателни, специални, примерни или случайни щети или разходи от какъвто и да е вид, възникващи от загуба на очаквани печалби, прекъсване на търговска дейност, загуба на употреба, загуба на приходи, повреда на данни, загуба на клиентела, загуба на капитал, загуба или повреда на имущество или оборудване, както и загуба на репутация или всякакви други сходни щети или загуби, независимо дали са по договор, закононарушение, отговорност за продукта (включително небрежност или обективна отговорност) или във връзка със или произтичащи от използването на уебсайта, информацията в него и каквито и да е предоставяни услуги дори ако сме информирани за възможността от възникване на такива щети или разходи.

Тъй като потребителите не се регистрират на уебсайта и не предоставят по друг начин имената си, никаква лична информация за потребителите като име, адрес, телефонен номер или имейл адрес, не се запазва, събира или споделя. Потребителите разглеждат критериите за самостоятелна оценка анонимно. Изборът за свързване с посочената изследователска клиника зависи изцяло от отделния потребител и уебсайтът не предоставя никаква идентифицираща или друга информация за него на която и да е изследователска клиника или друга трета страна. Не събираме никаква информация, която да идентифицира потребителя с информацията.

Уебсайтът може да съдържа връзки към трети страни, като изследователски клиники. Ние не управляваме и не контролираме тези уебсайтове на трети страни. Ако предоставите лична информация на тези свързани уебсайтове, тази лична информация се управлява от техните политики за поверителност и/или приложимото законодателство. Ние не носим и отхвърляме отговорност, пряка или косвена, за каквито и да е щети или загуби, предизвикани или за които се твърди, че са предизвикани от или във връзка с Вашето използване или доверие на каквото и да е съдържание, реклама, продукт, услуга или друг материал на или наличен от тези свързани сайтове.

За гарантиране на безпроблемната работа на уебсайта и неговата ефективност ние събираме определена ограничена информация за анализи, която не включва никаква лична или идентифицираща информация за потребителите като IP адреси, URL адрес с препратка (ако има такъв), местоположение на ниво град, браузър и операционна система, и използваме услуги за анализи като Google Analytics, при които се използва група бисквитки за събиране на информация и докладване на статистики за използването на сайта, без да се идентифицират индивидуално посетителите и които ние ще използваме само в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Можете да се отпишете от използването на бисквитки от Google Analytics тук. Освен това уебсайтът не проследява по друг начин потребителите, които са избрали базираните на браузър сигнали за непроследяване.

Ние използваме физически, технически и административни процедури за защита на информацията, която събираме. Никой уебсайт обаче не е 100% защитен и не можем да се уверим или да гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която Вие прехвърляте към услугите или към нас, и Вие прехвърляте тази информация на Ваш собствен риск.

Ние не събираме съзнателно и не искаме лична идентифицираща информация от потребителите, включително деца на възраст под тринадесет (13) години.

Запазваме си правото да актуализираме или коригираме тези Общи условия и политика за поверителност по всяко време без предварително известие. Датата на последната актуализация на тези Общи условия и политика за поверителност е посочена по-горе.

За уебсайта, информацията в него, предоставяните услуги и тези Общи условия и политика за поверителност се прилагат законите на щата Масачузетс, без оглед на конфликти на закони.

Ако имате някакви въпроси или коментари за настоящите Общи условия и политиката за поверителност, се свържете с нас на тел. 857-706-1427 или изпратете имейл на legal@vedantabio.com.